การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Clusters 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 ก.ค. 2563 23:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Clusters 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย

Comments