การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

โพสต์9 ม.ค. 2563 00:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จากคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดร.มนต์ชัย ปาณธูป อดีต ผอ.สพม. เขต 36 และ นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

Comments