การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.

โพสต์7 พ.ค. 2561 00:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป. ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป. (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments