การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี

โพสต์4 มิ.ย. 2563 04:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต

Comments