การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์15 ธ.ค. 2563 18:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นายอิทธิกร อินโองการ ผอ.โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง อ.วังชิ้น

Comments