การศึกษาดูงาน สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์8 ก.พ. 2559 23:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นวิทยากรและให้การต้อนรับคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท ปีที่ 2 สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments