การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์10 ส.ค. 2561 00:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments