การตรวจราชการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตรวจราชการที่ 16

โพสต์8 มี.ค. 2564 23:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตรวจราชการที่ 16 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล และคณะ ณ โรงเรียนบ้านหัวดง

Comments