การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์8 มี.ค. 2562 00:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ.  ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสำคัญ ตามนโยบาย (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  นำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562   ณ ห้องประชุม ร.ร.เจริญศิลป์ จังหวัดแพร่

Comments