การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2

โพสต์27 มิ.ย. 2562 18:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 2 ในการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 และกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

Comments