การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย (Agenda) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์1 ก.ย. 2563 01:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย (Agenda) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น

Comments