การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)

โพสต์20 มิ.ย. 2562 20:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 
Comments