การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยใช้จินตคณิตเป็นสื่อ

โพสต์12 ก.ค. 2562 21:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยใช้จินตคณิตเป็นสื่อ
Comments