การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและการวางแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)

โพสต์12 มิ.ย. 2562 20:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและการวางแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments