การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลในระบบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง และ อ.สูงเม่น

โพสต์27 ม.ค. 2563 23:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 28 มกราคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลในระบบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง และ อ.สูงเม่น ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2       

Comments