การอบรมโครงการและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโรงเรียนต้นแบบ รุ่นที่ 1

โพสต์22 มิ.ย. 2563 23:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโรงเรียนต้นแบบ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Comments