การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์20 มิ.ย. 2562 01:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีดอก อ.สูงเม่น

Comments