การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา STEM Education

โพสต์26 พ.ค. 2561 22:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา STEM Education สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพป.แพร่ เขต 2  ร.ร.วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) รหัส 107   ซึ่งมีการจัดอบรม 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 51 คน, รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 54 คน, รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 46 คน)

Comments