การอบรมพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

โพสต์25 เม.ย. 2560 21:04โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2560 21:10 ]
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ศูนย์อบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่
Comments