การอบรมสัมมนาการป้องกันและกระทำผิดวินัย และป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา

โพสต์23 พ.ค. 2562 20:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาการป้องกันและกระทำผิดวินัย และป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวแสงทอง คำปันนา ผอ.สตง.จังหวัดแพร่ และ ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ จันทรถิระติกุล วิศวกรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Comments