การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์30 ก.ย. 2561 00:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยมีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 60 คน  ได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระโกศัยเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และคณะพระวิทยากร เป็นวิทยากรบรรยาย  ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 โดยมี นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน
Comments