การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

โพสต์22 มี.ค. 2561 00:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ณ โรงเรียนบ้านน้ำแรม อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  โดยมีพระวิทยากรจากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาให้การอบรมตลอดโครงการ

Comments