ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์5 เม.ย. 2559 00:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายุสรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2558  และขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ในวันที่ 5 เมษายน 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments