คัดกรองเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ

โพสต์4 ม.ค. 2564 22:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 คัดกรองเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Comments