คัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน

โพสต์24 ม.ค. 2560 19:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560  ในวันที่ 25 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments