ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์14 ธ.ค. 2562 19:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดพัฒนาที่ 2 อ.วังชิ้น ณ โรงเรียนบ้านใหม่

Comments