ค่ายยุวบรรณารักษ์ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

โพสต์28 พ.ค. 2560 20:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
นางศุภมาศ สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดค่ายยุวบรรณารักษ์ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านหัวดง อ.สูงเม่น จ.แพร่
Comments