คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์10 ก.ค. 2561 01:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะอนุกรรมการ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในการบริหารงาน 4 ด้าน ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาน, โรงเรียนบ้านดอนมูล และโรงเรียนบ้านปากกาง

Comments