คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์22 ก.พ. 2564 23:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล, โรงเรียนบ้านเค็ม, โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา, โรงเรียนบ้านนาหลวง และโรงเรียนบ้านนาหลวง

Comments