คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2563

โพสต์22 ก.พ. 2564 23:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง), โรงเรียนบ้านแม่หลู้ และโรงเรียนบ้านแม่ปาน

Comments