คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์26 ก.พ. 2562 00:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สพป.แพร่ เขต 2 ออกติดตามโรงเรียนบ้านนาตุ้ม อำเภอลอง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
Comments