คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์26 ก.พ. 2562 00:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สพป.แพร่ เขต 2 ออกติดตาม ร.ร.บ้านแหลง, ร.ร.บ้านม่อน , ร.ร.บ้านผามอก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
Comments