คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์26 ก.พ. 2562 01:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สพป.แพร่ เขต 2 ออกติดตาม ร.ร.บ้านเหล่า, ร.ร.บ้านแป้น , ร.ร.บ้านปง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
Comments