โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์22 มิ.ย. 2560 21:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์  โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนขนาดเล็ก  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments