โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1

โพสต์24 เม.ย. 2560 18:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1 ณห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 22 เมษายน 2560
Comments