โครงการค่ายติว O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง

โพสต์25 พ.ย. 2562 22:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายติว O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านปิน อ.ลอง

Comments