โครงการลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์19 ส.ค. 2563 00:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) อ.ลอง 

Comments