โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์

โพสต์24 เม.ย. 2560 20:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สพป.แพร่ เขต 2 ปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments