โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ประจำปี 2561

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ประจำปี 2561 สพป.แพร่ เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักโภชนาการ นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่า มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 โดยมี นายคำรณ กิ่งแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

Comments