โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

โพสต์16 ก.ย. 2560 22:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการบริหารจัดการศึกษาใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากรและดำเนินกิจกรรม  ในวันที่ 17 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมนคราแกรนด์บอลลูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่  

Comments