โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์14 มิ.ย. 2560 21:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (พัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา) สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Comments