โครงการพัฒนาสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

โพสต์27 ส.ค. 2561 20:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมี นางเบญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

Comments