โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการบริหารงานสำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2561 07:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธาน, นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการบริหารงานสำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.ร.ร.อบจ.เชียงราย เป็นวิทยากร และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสันกอง สพป.เชียงราย เขต 3 หลังจากนั้น ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย ณ วัดร่องเสือเต้น, ไร่บุญรอด, วัดร่องขุ่น  

Comments