โครงการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โพสต์3 เม.ย. 2560 00:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาส่งเสริมต่อยอด 6 เวียง กิจกรรมสืบสานตำนานรักเวียงสรอง ในวันที่ 3 เมษายน 2560  ณ อุทยานลิลิตพระลอ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

Comments