โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

โพสต์22 มี.ค. 2561 00:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต 2   ในวันที่ 22 มีนาคม 2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีนักเรียนชั้น ป. 4-6 จำนวน 200 คน  จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอสูงเม่น  34 แห่ง

Comments