โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนผาเวียง   ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุมโรงเรียนปงวัฒนาวิทยาคาร

Comments