โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL

โพสต์29 ก.ย. 2559 02:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมีนายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโครงการขยะเหลือศูนย์กับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice

Comments