โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

โพสต์19 มิ.ย. 2560 22:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:28 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2 ]

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน สพป.แพร่ เขต 2 "ป้องกันการทุจริต" ปีงบประมาณ 2560 โดย นางศุภมาศ สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ณ  ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments