โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงาน

โพสต์14 ก.ย. 2561 02:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2


ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เรื่อง "การเสริมสร้างความเข้าใจ ป้องกันภัยผลประโยชน์ทับซ้อน"  ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 โดยนางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมปราชญ์ พลับแดง ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากร

Comments