โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 6 ต.ค.59

โพสต์7 ต.ค. 2559 01:22โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2559 01:24 ]
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายวันชาติ  บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต2  และเจ้าหน้าที่กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมและช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่  ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ , ร.ร.บ้านน้ำแรม , ร.ร.บ้านเด่นชุมพล , ร.ร.บ้านห้วยกูด และ ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย โดยได้มอบของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

Comments